Contact information

Legal address: LR Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

Office address: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

Phone: +371 22035399

E-mail: info@piensaimniekusavieniba.lv