Bank details

Kooperatīvā sabiedrība “Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība”

LR Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

Reg. number: 40003208686

Bank: AS „SEB banka”

SWIFT code: UNLALV22

Account number: LV29UNLA00500016470638