Bankas rekvizīti

Kooperatīvā sabiedrība “Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība”

LR Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

Reģ. Nr.: 40003208686

Banka: AS „SEB banka”

SWIFT kods: UNLALV22;

Konta Nr.: LV29UNLA00500016470638