Juridiskie nosacījumi un autortiesības

© 2020, Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība. Visas tiesības aizsargātas.

SATURS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Visai šajā mājaslapā publicētajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Šajā interneta lapā esošā informācija nav juridiski saistoša. Lai arī Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība pastāvīgi cenšas nodrošināt, ka visa šajā interneta lapā esošā informācija ir pareiza, precizitāti garantēt nav iespējams, un Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība neuzņemas atbildību par šajā interneta lapā publicētās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pareizību. Šī interneta lapa un visa tajā esošā informācija ir sagatavota „tieši tāda, kāda tā ir“, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām.

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties saistībā ar Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības interneta vietnes atvēršanu vai lietošanu, ieskaitot (bet ne tikai) zudumus vai zaudējumus, kuri radušies, vīrusiem ietekmējot Jūsu datoraprīkojumu, kā arī Jums paļaujoties uz Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības interneta vietnē iegūto informāciju.


PERSONAS DATI / LIETOTĀJA SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

Visa personīgā informācija, kuru Jūs sniedzat vietnes īpašniekam – Latvijas Piensaimnieku Centrālālajai Savienībai, izmantojot šo interneta vietni, tiks izmantota tikai tam, lai uzlabotu Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot mārketingu. Minētie dati tiks apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un atbilstošajiem ES normatīvajiem aktiem. Mēs atzīstam, ka Jūsu informācija ir vērtīga, un apņemamies veikt visus pamatotos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, kamēr tā ir mūsu rīcībā.

PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM, RŪPNIECISKĀ UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBĀM

Uz visu šajā interneta lapā esošo ir attiecināmas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā interneta lapā esošo informāciju, tekstu, attēlus un grafiku atļauts lietot tikai personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem, tos aizliegts reproducēt, modificēt, pārraidīt, licencēt vai publicēt (pilnībā vai daļēji) jebkādiem nolūkiem bez Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

PREČU ZĪMES

Visas šajā interneta lapā esošās preču zīmes, logotipi un servisa zīmes ir atbilstošs ar tām tieši saistīto uzņēmumu vai organizāciju īpašums.

HIPERSAITES

Šajā interneta vietnē var būt hiperteksta saites uz citām interneta lapām, kas ir pilnībā neatkarīgas no šīs lapas. Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība neuzņemas atbildību un negarantē šādās hiperteksta saitēs vai citās interneta lapās esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un visus riskus saistībā ar jebkuras Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības interneta lapām piesaistītas citas interneta lapas atvēršanu uzņematies Jūs pats.