LPCS Valde

SENĀK

LPCS Valde, Revīzijas komisija un Padome pagājušā gadsimta sākumā.

TAGAD


Jānis Šolks,

„Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības” valdes priekšsēdētājs.

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultātes absolvents. Kopš 1984. gada ieņēmis vadošus amatus dažādos pārtikas rūpniecības uzņēmumos. 2005. gadā kļuvis par akciju sabiedrības „Limbažu piens” direktoru un valdes locekli, kā arī par akciju sabiedrības „Rīgas Piena kombināts” valdes locekli. Kopš 2009. gada ieņem „Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības” valdes priekšsēdētāja amatu.

 

Valdes locekļi: 


Jānis Bērtulsons,

AS "Jaunpils pienotava" valdes loceklis.


Armands Kovaldins,

AS "Smiltenes piens" padomes priekšsēdētājs.


Harijs Panke,

AS „Valmieras piens” valdes priekšsēdētājs.


Agris Skvarnovičs,

AS "Cesvaines piens" valdes priekšsēdētājs.


Otto Tamme,

AS „Tukuma piens” valdes priekšsēdētājs.


 Jānis Vaivods,

SIA "Hansa Food Commodities" izpilddirektors.