Idejas un mērķi

Misija

Apvienot Latvijas piensaimnieku spēkus un iespējas, lai aizstāvētu organizācijas biedru intereses un paaugstinātu to saimnieciskās darbības efektivitāti. Saliedējot Latvijas piena pārstrādes uzņēmumus, veicināt ražošanas kvalitātes standartu paaugstināšanu, rūpējoties par patērētājiem, ražot augstvērtīgu un veselīgu produkciju.

Vīzija

Palielināt piensaimniecības nozares stratēģisko nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, apvienojot nozares uzņēmumus un pārstāvot to intereses.