Kopskats par nozari

Aktuālā situācija Latvijas piena nozarē

Piena nozare Latvijā ir viena no nozīmīgākajām nozarēm gan lauksaimniecībā, gan arī pārtikas ražošanā. Vidēji dienā Latvijā tiek iepirkti 2200 tonnas piena pārstrādei, no kurām 770 tonnas vidēji dienā tiek eksportētas, bet 1430 tonnas tiek pārstrādātas Latvijas piena pārstrādes uzņēmumos.

No kopējā pārstrādei iepirktā piena apjoma vidēji 700 tonnas tiek patērētas produktu ražošanai, kurus realizējam vietējā tirgū. Nedaudz vairāk par 700 tonnām piena izmantojam dažādu piena produktu ražošanai eksporta tirgiem. Tātad vietējais tirgus spēj patērēt aptuveni 1/3 no kopējā svaigpiena apjoma dažādu piena produktu veidā. Tas nozīmē, ka piena pārstrāde ir būtiski atkarīga no situācijas eksporta tirgos. Būtiski, ka salīdzinājumam Vācijā piena sektorā vietējais tirgus ar augstu pirktspēju patērē aptuveni 80% no visa Vācijā saražotā svaigpiena dažādu produktu veidā, un piena produktu eksports ir vien vidēji 20% svaigpiena ekvivalentā.

Vidējais izslaukums no vienas slaucamās govs gadā ir 6891 kg. Vidējais slaucamo govju skaits ganāmpulkā, kuri realizē svaigpienu tālākai pārstrādei, ir 20 vienības. Vidējais piena ekvivalenta patēriņš uz vienu iedzīvotāju dienā Latvijā ir 900 g.

Mēs esam lepni, ka Latvijas piena produkti tiek eksportēti vairāk kā uz 65 pasaules valstīm (2019. gadā).

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība ir kooperatīvā sabiedrība, kurā ir 15 biedri, kas kopā pārstrādā apmēram 70 procentus  Latvijā rūpnieciski pārstrādātā piena. Šobrīd Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības biedru un partneru vidū ir arī Latvijas vadošie pārtikas pārstrādes uzņēmumi no citām nozarēm.

Papildus informācija pa tālruni + 29245886, Jānis Šolks, LPCS valdes priekšsēdētājs.